תודה שנרשמת

הקישור לשיעור אצלך במייל

יום
חמישי

כ"ח
אלול

14.9
2023

20:30- 21:30