תודה שנרשמת

אנו נשלח לך מייל תזכורת יום אחד וכשעה לפני השיעור

יום
חמישי

ז'
אלול

24.8
2023

21:00- 22.30