תודה שנרשמת

הקישור לשיעור מופיע למטה וגם שלחנו אותו למייל שלך

יום
חמישי

י'
כסליו

23.11
2023

20:30- 22:00